Samráð fyrirhugað 10.02.2023—01.03.2023
Til umsagnar 10.02.2023—01.03.2023
Niðurstöður í vinnslu frá 01.03.2023
Niðurstöður birtar

Grænbók um húsnæðis- og mannvirkjamál

Mál nr. 33/2023 Birt: 10.02.2023 Síðast uppfært: 14.02.2023
  • Innviðaráðuneytið
  • Stöðumat og valkostir
  • Málefnasvið:
  • Húsnæðis- og skipulagsmál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (10.02.2023–01.03.2023). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Í grænbókinni er lagður grunnur að umræðu um núverandi stöðu húsnæðis- og mannvirkjamála, lykilviðfangsefni, framtíðarsýn og áherslur við gerð stefnu til komandi ára.

Innviðaráðherra hyggst leggja fram á Alþingi á yfirstandandi löggjafarþingi tillögu til þingsályktunar um húsnæðisstefnu auk aðgerðaáætlunar. Þetta verður í fyrsta sinn sem slík þingsályktunartillaga er lögð fram og stefna gerð á landsvísu í húsnæðis- og mannvirkjamálum. Drög að grænbók eru liður í þessari stefnumótun.

Grænbókin byggist meðal annars á fyrirliggjandi gögnum hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og öðrum opinberum aðilum, vinnu starfshópa og samráði sem farið hefur fram við almenning og aðra hagaðila á grundvelli hennar, rafrænni spurningakönnun meðal sveitarfélaga, opnu samráði við almenning með fundaröðinni „Vörðum leiðina saman“, sem haldin var í samvinnu við landshlutasamtök sveitarfélaga, sem og rafrænni spurningakönnun meðal ungs fólks.

Grænbókin leggur grunn að stefnumótun í húsnæðis- og mannvirkjamálum til næstu ára. Í henni er greint frá stöðumati og kynnt drög að lykilviðfangsefnum, framtíðarsýn og áherslum við gerð stefnunnar.

Mikilvægt er að fá fram skoðanir og álit almennings og annarra hagaðila á þessum þáttum og eru því öll hvött til að kynna sér efni grænbókarinnar og senda umsögn sína inn í samráðsgáttina. Eftir að unnið hefur verið úr umsögnunum verður endanleg útgáfa grænbókarinnar birt almenningi. Á grundvelli hennar verður unnið stefnuskjal eða svokölluð hvítbók og í framhaldinu þingsályktunartillaga um stefnu og aðgerðaáætlun í húsnæðis- og mannvirkjamálum.

Stefnt er að því að tillaga til þingsályktunar um húsnæðisstefnu verði lögð fram á Alþingi í vor.

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Gústav Gústavsson - 13.02.2023

Fyrstu kaup

Lagt er til að:

1. Engin tímamörk veðri á nýtingu úrræðisins aðeins miðað við heildarfjárhæð.

2. Fjárhæð úrræðisins á hvern einstakling á 10 árum hækki úr 5 í 8 milljón krónur. Allir eigi 8 milljón kr. pott

3. Hámarks nýting á ári hækki úr 500 þús. kr. í 800 þús. kr.

4. Fjárhæðir verði vísitölutengdar.

Markmið tillögunnar:

hækkun vegna vísitölubreytinga frá árinu 2014 upphæðir hafa verið óbreyttar síðan þá

Gefa fleirum kost á að fullnýta lífeyrissparnað inn á lán.

Koma til móts við tekjulægri hópa og fólki í námi

Allir launþegar geti nýtt sömu fjárhæð. Eðli máls skv. verður fólk mislengi að nýta sinn pott.

Afrita slóð á umsögn

#2 Geir Thorsteinsson - 13.02.2023

Ég tel það alveg nauðsynlegt að sveitarstjórnum verði skylt að hafa einhvern hlutfall af úthlutuðum byggingarlóðum til einstaklinga. Það er alveg ótækt að einungis byggingaverktakar og stórir fjárfestar skuli fá úthlutað lóðum og þ.a.l. að þeir þurfa eitthvað fyrir sinn snúð s.s. hærra íbúðarverð.

Með bestu kveðju,

Geir

Afrita slóð á umsögn

#3 Nína Rún Óladóttir - 13.02.2023

Tillaga á breytingu á fyrstu kaups úrræðinu,

Engin tímamörk séu á úrræðinu, heldur aðeins hámarksupphæð á kennitölu. Að hafa tímamörk á úrræðinu leiðir til þess að tekjulægri fullnýta ekki úrræðið, árin sem aðili er í námi nýtast lítið eða ekki í úrræðinu. Aðilar sem fara í fæðingarorlof fá ekki mótframlag greitt frá fæðingarorlofssjóði því eru litlar líkur að úrræðið sé fullnýtt á því tímabili.

Hámarksfjárhæð sé vísitölutengd. Þetta á við um hámarksfjárhæð sem hver kennitala mun geta nýtt í úrræðið sem ekki er með tímamörk.

Afrita slóð á umsögn

#4 Samtök iðnaðarins - 13.02.2023

Gerð er athugasemd við þann stutta umsagnarfrest sem veittur er í málinu. Samkvæmt samþykkt ríkisstjórnarinnar um undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna skal almenningi gefinn hæfilegur frestur til athugasemda, a.m.k. tveggja vikna umsagnarfrest. Hér er veittur 9 daga frestur og þar af eingöngu 5 virkir dagar. Óskað er eftir að framangreind ríkisstjórnarsamþykkt sé virt og veittur sé hæfilegur frestur til umsagnar, a.m.k. tveggja vikna frestur.

Afrita slóð á umsögn

#5 Skagafjörður - 16.02.2023

Á 35. fundi byggðarráðs sveitarfélagsins Skagafjarðar þann 15. febrúar 2023 var tekið fyrir mál til samráðs nr. 33/2023 „Grænbók um húsnæðis- og mannvirkjamál“ og þannig bókað.

Byggðarráð Skagafjarðar fagnar gerð grænbókar stýrihóps innviðaráðherra um húnæðis- og mannvirkjamál. Um afar umfangsmikinn málaflokk er að ræða og nauðsynlegt að samhæfing hans við aðrar stefnur og áætlanir nái fram að ganga til að tryggja skilvirkara kerfi og enn frekari uppbyggingu vandaðs húsnæðis á hagkvæmum kjörum um land allt. Ljóst er að eins og staðan er í dag er afar erfitt fyrir fólk og fyrirtæki að fjármagna byggingu nýrra fasteigna og að húsnæðisstuðningskerfin eins og þau eru byggð í dag eru ekki nægilega samhæfð og taka ekki nægt tillit til verðlagshækkana á byggingamarkaði. Jákvætt er að fram kemur í grænbókinni að efla eigi tryggingavernd fasteignaeigenda og fræðslu og rannsóknir innan byggingariðnaðarins en nauðsynlegt er að herða enn frekar á byggingareftirliti og auka réttarvernd vegna byggingargalla. Jafnframt er jákvætt að horfa skuli til sérhæfðra lausna til að mæta áskorunum á húsæðismarkaði á landsbyggðinni.

F.h. byggðarráðs

Sigfús Ingi Sigfússon

sveitarstjóri

Afrita slóð á umsögn

#6 Akureyrarbær - 17.02.2023

Gerð er athugasemd við þann stutta umsagnarfrest sem veittur er í málinu. Hér er veittur 9 daga frestur og þar af einungis 5 virkir dagar. Mikilvægt er að tími gefist til pólitískrar umfjöllunar og afgreiðslu, ekki síst í jafn viðamiklu og mikilvægu máli og hér um ræðir. Óskar skipulagsráð Akureyrarbæjar eftir rýmri fresti til að veita umsögn sína, að lágmarki 4 vikur. Ef slíkur frestur fæst ekki þá leggur skipulagsráð sérstaka áherslu á að samræmingar sé gætt við skilgreiningar á ólíkum búsetuúrræðum og að leitað verði leiða til að tryggja að jafnræðis sé gætt milli ábyrgðar sveitarfélaga í húsnæðismálum. Þá telur Akureyrarbær mikilvægt að endurskoða 15% kostnaðarþátttöku sveitarfélaga í nýbyggingum ríkins.

Afrita slóð á umsögn

#7 Loubna Anbari - 21.02.2023

Líkt og kom fram í fundi sem var streymt inná á vef Alþingis og Alþingisrásinni Þann 21.2 (þriðjudag) kl. 9:10 opin fund Efnahags- og viðskiptanefnd með Seðlabankastjóra.

Þar tekur Ásgeir Seðlabankastjóri fram að það þurfi sérsniðin húsnæðislán fyrir framfærsluminni viðkvæmu hópa eins og (öryrkjar, endurhæfingarlíffeyrisþega og ellíffeirisþega).

Þau ná ekki greiðslumat óverðtryggðralána banka á almennamarkað og hafa margir farið á 40 ára verðtryggð lán til að standast greiðslumat.

Nýju reglurnar um verðtryggðlán sem að seðlabankastjóri setti júni árið 2022 hafa verið breytti frá 40 ára verðtryggðlán yfir í 25 ára.

Þetta gerir að verkum að þörf er á að flýta fyrir því að að finna sérsniðin lán fyrir þau viðkvæmu hópa.

Þekkt er í norðurlöndum að bjóða uppá slík sérsniðin húsnæðislán fyrir þá viðkvæmu hópa sem sem standast ekki greiðslumat banka á almennamarkað.

Dæmi af vefsíðu frá Noregi sem eru með þessar upplýsingar:

https://husbanken.no/english/start-up-loan/?fbclid=IwAR1Ari96cNuo7VcRYVLNhSEaMfFY5jiZkOvSoOzOuAoFGI6Btsapg6FIeIk

Mikilvægt að bregðast sem first þar sem þetta er viðkvæmur hópur sem er veikt og hefur engan aðra leið eða lítin valkost. Og á ekki að líða fyrir afleiðingum þess að ríkistjórn hafi ekki tryggt næg framboð á húsnæði.

Afrita slóð á umsögn

#8 Samband íslenskra sveitarfélaga - 27.02.2023

Hjálagt sendist umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um grænbókina.

F.h. sambandsins,

Guðjón Bragason

sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#9 Akureyrarbær - 28.02.2023

Á fundi bæjarstjórnar Akureyrarbæjar þann 21. janúar 2023 var rætt um grænbók um húsnæðis- og mannvirkjamál sem er til umsagnar í Samráðsgátt. Bæjarstjórn samþykkti eftirfarandi bókun með 11 samhljóða atkvæðum:

Bæjarstjórn tekur undir bókun skipulagsráðs þar sem lögð er áhersla á að samræmingar sé gætt við skilgreiningar á ólíkum búsetuúrræðum og að leitað verði leiða til að tryggja að jafnræðis sé gætt milli ábyrgðar sveitarfélaga í húsnæðismálum. Þá telur bæjarstjórn mikilvægt að skoðað verði hvernig kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga á nýbyggingum svo sem hjúkrunarheimilum og framhaldsskólum eigi að vera til framtíðar með það að leiðarljósi að einfalda rekstur og ábyrgð.

Fyrir hönd bæjarstjóra,

Elva Björk Einarsdóttir

Sérfræðingur á skjalasafni

Afrita slóð á umsögn

#10 Landssamtökin Þroskahjálp - 01.03.2023

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar um grænbók um húsnæðis- og mannvirkjamál

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#11 Fjórðungssamband Vestfirðinga - 01.03.2023

Hjálagt sendist umsögn Fjórðungssambands Vestfirðinga sem unnin er í samstarfi við Vestfjarðastofu.

Fh. Fjórðungssambands Vestfirðinga

Aðalsteinn Óskarsson, sviðsstjóri

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#12 Verkfræðingafélag Íslands - 01.03.2023

Meðfylgjandi er umsögn Verkfræðingafélags Íslands.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#13 Alþýðusamband Íslands - 01.03.2023

Meðfylgjandi er umsögn Alþýðusambands Íslands

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#14 BSRB - 01.03.2023

Í viðhengi er umsögn BSRB.

Virðingarfyllst,

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#15 Elsa María Rögnvaldsdóttir - 01.03.2023

Umsögn Fagfélaganna f.h. Rafiðnaðarsambands Íslands, Samiðn -sambands iðnféaga, Matvís og VM -félag vélstjóra- og málmtæknimanna.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#16 Úrbanistan ehf. - 01.03.2023

Í viðhengi er umsögn rannsóknarhópsins Híbýlaauður

Virðingarfyllst,

Anna María Bogadóttir

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#17 Öryrkjabandalag Íslands - 01.03.2023

Hjálögð er umsögn ÖBÍ réttindasamtaka.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#18 Arkitektafélag Íslands - 01.03.2023

Umsögn Arkitektafélags Íslands og Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs um grænbók um húsnæðis- og mannvirkjamál

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#19 Samtök iðnaðarins - 06.10.2023

Viðhengi