Samráð fyrirhugað 12.06.2023—09.07.2023
Til umsagnar 12.06.2023—09.07.2023
Niðurstöður í vinnslu frá 09.07.2023
Niðurstöður birtar

Reglugerð um miðlægan gagnagrunn lyfjakorta

Mál nr. 111/2023 Birt: 12.06.2023 Síðast uppfært: 11.07.2023
  • Heilbrigðisráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Lyf og lækningavörur

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (12.06.2023–09.07.2023). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Markmiðið með reglugerðinni er að setja reglur um miðlæg lyfjakort sem ætlað er að auka öryggi sjúklinga, gæði heilbrigðisþjónustu og tryggja gegnsæi við veitingu hennar.

Til umsagnar eru drög að reglugerð um miðlægt lyfjakort. Í 82. gr. lyfjalaga er fjallað um miðlægan gagnagrunn lyfjakorta sem embætti landlæknis ber ábyrgð á að starfrækja.

Markmiðið með reglugerðinni er að setja reglur um miðlæg lyfjakort sem veita heildaryfirsýn yfir lyfjasögu einstaklings, yfirlit yfir virkar lyfjaávísanir, lyfjaskírteini og flokkun þessara upplýsinga.

Þar sem allar upplýsingar um lyfjasögu einstaklings koma fram í lyfjakorti viðkomandi verður heilbrigðisstarfsmönnum, sem koma að lyfjameðferð einstaklings, kleift að veita bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu hverju sinni á grundvelli allra nauðsynlegra upplýsinga sem liggja fyrir.

Með reglugerðinni er einnig stefnt að því að auka öryggi sjúklinga og gegnsæi í þeim lyfjameðferðum sem þeir sæta. Einstaklingar munu hafa aðgang að eigin lyfjakorti í gegnum Heilsuveru. Þá verður rekjanleiki allra færslna og uppflettinga í lyfjakortinu tryggður og einstaklingum heimilt að fá upplýsingar um hverjir hafi fært inn breytingar eða flett upp lyfjakorti þeirra. Gegnsæi vegna lyfjameðferða sem þeir sæta verður þar af leiðandi tryggt.

Innleiðing á gagnagrunninum sem heldur utan um lyfjakortin er hafin. Engu að síður er gert ráð fyrir að það geti tekið nokkurn tíma að koma upp gagnagrunninum hjá öllum þeim stofnunum og aðilum sem koma að ávísun og afgreiðslu lyfja. Verður því áfram heimilt að ávísa lyfjum í gegnum lyfjaávísanagátt en þó ekki lengur en til 1. janúar 2025.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Landssamtökin Þroskahjálp - 15.06.2023

Umsögn Landssamtakanna Þroskahjálpar er í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Anna Bryndís Blöndal - 21.06.2023

Sjá meðfylgjandi skjal

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Öryrkjabandalag Íslands - 04.07.2023

Heilbrigðisráðuneytið

Síðumúli 24

108 Reykjavík

04.07.2023

Umsögn ÖBÍ - réttindasamtaka um reglugerð um miðlægan gagnagrunn lyfjakorta. Mál nr. 111/2023.

ÖBÍ – réttindasamtök telja markmið reglugerðarinnar vera jákvæða þróun. Aðgengi sjúklinga að eigin lyfjakorti, heildaryfirsýn meðferðaaðila yfir lyfjasögu og gegnsæi í lyfjameðferðum sjúklinga getur stuðlað að auknu öryggi þjónustunotenda heilbrigðiskerfisins. Brýnt er að tryggja öllum hópum jafnan aðgang að stafrænni þróun innan stjórnkerfisins og að enginn sé skilinn eftir, þannig að framfarir fyrir einn aðila leiði ekki til heilbrigðisóöryggis annars aðila. Í því ljósi vill ÖBÍ koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum.

I.

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF) sem íslensk stjórnvöld hyggjast lögfesta, kemur m.a. fram að aðildaríkin skuldbinda sig til:

„að framkvæma eða gangast fyrir rannsóknum og þróun á algildri hönnun framleiðsluvara, þjónustu, tækja og aðstöðu í samræmi við 2. gr. samnings þessa, sem breyta þarf sem allra minnst og með sem minnstum tilkostnaði til þess að mæta sérstökum þörfum fatlaðs fólks, til að stuðla að framboði á þeim og notkun og til að stuðla að algildri hönnun í þróun staðla og leiðbeininga. “

Hugmyndafræði algildrar hönnunar felur í sér að við hönnun kerfa, þurfi að horfa til þess í upphafi að afurðin muni nýtast öllum sem best til framtíðar. Við útfærslu þarf fyrst að horfa til þarfa þeirra sem eru jaðarsett og eru oftar en ekki skilin eftir. Í þessu ljósi má benda á stafræna þróun. Dæmi er um að jaðarhópar gleymist við hönnun tæknilausna sem eiga að leysa ákveðna þjónustu af hendi, tryggja öryggi og vernd. Þetta á t.a.m. við um rafræn skilríki sem t.d. sumir aldraðir, fólk með ákominn heilaskaða, og þroskahamlað fólk getur ekki nýtt sér og kemst þar af leiðandi ekki í heimabanka eða á Heilsuveru. Þegar litið er framhjá þörfum fatlaðs fólks þarf iðulega að fara í kostnaðarsamar úrbætur eða viðbætur og auka þjónustustig síðar meir.

II.

Tryggja þarf öllu fötluðu fólki jafnan aðgang að eigin heilbrigðisupplýsingum, sem og aðgengi að lyfjaendurnýjun til jafns við aðra, þ.m.t. fatlað fólk sem þarfnast aðstoðar persónulegra talsmanna. ÖBÍ leggur því fram eftirfarandi breytingatillögu á 1. mgr. 10. gr. reglugerðarinnar, þannig að í lok hennar bætist við:

Tryggt verður að fatlað fólk og eldri borgarar hafi viðeigandi aðgengi að öllum upplýsingum á miðlæga lyfjakortinu sínu. Fatlað fólk og eldri borgarar geta tilnefnt persónulegan talsmann sem hefur aðgang að miðlægu lyfjakorti viðkomandi í gegnum heilbrigðisgátt (Heilsuveru) hjá embætti landlæknis. Embætti landlæknis þarf að samþykkja tilnefningu persónulegs talsmanns og færa rök fyrir ákvörðun sinni.

Ekkert um okkur án okkar!

Með vinsemd og virðingu,

Þuríður Harpa Sigurðardóttir Kjartan Þór Ingason

formaður ÖBÍ verkefnastjóri ÖBÍ

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Sjúkratryggingar Íslands - 07.07.2023

Umsögn Sjúkratrygginga: Reglugerð um miðlægan gagnagrunn lyfjakorta.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Félag atvinnurekenda - 09.07.2023

Meðfylgjandi er umsögn lyfsalahóps Félags atvinnurekenda.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Landspítali - 11.07.2023

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#7 Samtök verslunar og þjónustu - 11.07.2023

Viðhengi