Samráð fyrirhugað 22.06.2023—20.07.2023
Til umsagnar 22.06.2023—20.07.2023
Niðurstöður í vinnslu frá 20.07.2023
Niðurstöður birtar

Breytingar á lögum um Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Mál nr. 116/2023 Birt: 22.06.2023 Síðast uppfært: 26.06.2023
  • Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Örorka og málefni fatlaðs fólks
  • Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (22.06.2023–20.07.2023). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Markmið fyrirhugaðrar lagasetningar er að uppfæra núgildandi lög nr. 160/2008 til samræmis við þróun í málaflokki fatlaðs fólks og breytt lagaumhverfi, og stuðla að samræmi og skýrleika í löggjöf.

Í kjölfar breytts lagaumhverfis á málaflokki fatlaðs fólks, m.a. með setningu laga um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, hefur Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu bent á nauðsyn þess að uppfæra núgildandi lög nr. 160/2008 í takt við breytt umhverfi og framkvæmd. Tilefni frumvarps er því að aðlaga lagaumhverfi stofnunarinnar að gildandi lögum og framkvæmd. Fyrirhugaðar lagabreytingar fela í sér aukinn skýrleika fyrir þá sem að málaflokknum koma, m.a. með nánari orðskýringum, auk þess að fela í sér uppfærslu og endurskoðun í takt við gildandi lög.

Núgildandi lög hafa ekki verið uppfærð til samræmis við lög nr. 38/2018 um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, lög nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk eða lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Þannig er sem dæmi vísað til trúnaðarmanns fatlaðs fólks í lögunum í stað réttindagæslumanns fyrir fatlað fólk. Þá er vísað til svæðisskrifstofu málefna fatlaðs fólks, en svæðisskrifstofur voru lagðar niður í upphafi árs 2011. Þá er þörf á að uppfæra ákvæði laganna um vinnslu og skráningu persónuupplýsinga í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Loks er þörf á uppfærslu á ýmsu orðalagi og orðskýringum, t.d. er varðar skilgreiningu á lögblindu, sem ekki er í núgildandi lögum eða reglugerð nr. 233/2010 um úthlutun á hjálpartækjum á vegum Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, en við úthlutun á hjálpartækjum við lögblinda einstaklinga byggir stofnunin á tiltekinni skilgreiningu sem rétt væri að lögfesta.

Fyrirhugaðar lagabreytingar munu tryggja getu Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu til að sinna hlutverki sínu sem skyldi. Þá mun uppfærsla á lögunum vera í samræmi við markmið um jafnræði í þjónustu við fatlað fólk.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga - 17.07.2023

Í viðhengi er að finna umsögn frá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Öryrkjabandalag Íslands - 19.07.2023

Meðfylgjandi er umsögn ÖBÍ - réttindasamtaka.

Viðhengi