Samráð fyrirhugað 15.03.2018—22.03.2018
Til umsagnar 15.03.2018—22.03.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 22.03.2018
Niðurstöður birtar 23.11.2018

Frumvarp til breytinga á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007.

Mál nr. 35/2018 Birt: 15.03.2018 Síðast uppfært: 23.11.2018
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Ferðaþjónusta
  • Sveitarfélög og byggðamál
  • Alþingi og eftirlitsstofnanir þess

Niðurstöður birtar

Frumvarpið var ekki lagt fram.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 15.03.2018–22.03.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 23.11.2018.

Málsefni

Í frumvarpinu felast breytingar á lögum nr. 85/2007 sem snerta annars vegar ákvæði 17. gr. um tækifærisleyfi og hins vegar nokkur ákvæði er varða heimagistingu, leyfisveitingar, niðurfellingu leyfa og viðurlög við brotum.

Frumvarpið er samið í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu en í samráði við dómsmálaráðuneytið og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Efnisatriði þess eru aðallega þrjú; í fyrsta lagi breytingar á ákvæðum sem varða tækifærisleyfi í 17. gr. gildandi laga, í öðru lagi breytingar sem varða heimagistingu, eftirlit og viðurlög við brotum á reglum sem um hana gilda og í þriðja lagi breytingar sem varða leyfisveitingarferlið og brottfall rekstrarleyfis.

Verði frumvarp þetta að lögum er líklegt að fleiri viðburðir geti talist falla undir ákvæði 17. gr. um tækifærisleyfi og þar af leiðandi geti fleiri verið krafðir um greiðslu hlutdeildar í löggæslukostnaði. Með breytingum á öðrum ákvæðum í frumvarpinu er stefnt að því að sníða nokkra vankanta af framkvæmd leyfisveitinga og skráningu heimagistingar eftir að lagabreyting skv. lögum nr. 67/2016 tóku gildi þann 1. janúar 2017. Þeir varða aðallega styrkingu lagastoðar fyrir viðurlögum við heimagistingu,stjórnvaldssektir við því að skila ekki nýtingaryfirliti í heimagistingu og staðfestingu á heimild til niðurfellingar rekstrarleyfis hafi umsagnir við leyfisumsókn verið rangar í upphafi eða skilyrði og kröfur til rekstrarins hafi breyst.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Hagsmunasamtök heimilanna - 22.03.2018

Afstaða Hagsmunasamtaka heimilanna er sú að hagsmunir íbúa eigi að ganga framar hagsmunum atvinnurekstrar í ferðaþjónustu og að þá hagsmuni skuli tryggja með viðeigandi löggjöf sem sé framfylgt af myndarskap. Fyrir liggur að þúsundum íbúðareininga er haldið af íbúðamarkaði vegna nýtingar þeirra í tengslum við ferðaþjónustu. Þetta ýtir undir framboðsskort á húsnæðismarkaði og hefur samkvæmt rannsóknarritgerð Seðlabanka Íslands nr. 76 jafnframt áhrif til hækkunar húsnæðisverðs og þar með verðbólgu enda er húsnæðisverð innifalið í vísitölu neysluverðs. Þessu þarf að taka á með viðeigandi hætti.