Samráð fyrirhugað 02.08.2023—30.08.2023
Til umsagnar 02.08.2023—30.08.2023
Niðurstöður í vinnslu frá 30.08.2023
Niðurstöður birtar

Áform um frumvarp til laga um högun í upplýsingatækni í rekstri ríkisins

Mál nr. 148/2023 Birt: 02.08.2023
  • Fjármála- og efnahagsráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (02.08.2023–30.08.2023). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Til stendur að skilgreina ábyrgð fjármála- og efnahagsráðuneytisins á stefnumótun og fyrirkomulagi upplýsingatæknimála ríkisins og kveða á um heimildir til að mæla fyrir um samræmd viðmið.

Upplýsingatækni spilar sífellt stærra hlutverk í rekstri ríkisins, jafnt inn á við sem þeim hluta sem felst í að þjónusta almenning. Samhliða hafa væntingar til þess að þjónusta ríkisins sé aðgengileg með þægilegum og hraðvirkum en jafnframt öruggum hætti í gegnum stafrænar lausnir aukist jafnt og þétt.

Núverandi fyrirkomulag á rekstri upplýsingatæknimála ríkisins er ekki nægjanlega vel til þess fallið að standa undir þessum væntingum. Það er dreifstýrt, þannig að ríkisaðilar og stofnanir bera bæði rekstrarlega og eftir atvikum stefnumótandi ábyrgð á högun eigin upplýsingatæknirekstrar. Þessu hefur fylgt óhagræði þar sem framkvæmd er ósamræmd og möguleikar vegna stærðarhagkvæmni eru ekki fullnýttir.

Til að vinna bug á þessu vandamáli stendur til að leggja fram lagafrumvarp þar sem ábyrgð fjármála- og efnahagsráðuneytisins á stefnumótun og fyrirkomulagi upplýsingatæknimála ríkisins er skilgreind sem og ábyrgð og hlutverk ráðuneyta og stofnana í því fyrirkomulagi. Þar verður jafnframt kveðið á um heimild ráðuneytisins til að setja reglur eða gefa fyrirmæli um grundvallarviðmið í högum upplýsingatækni og gagna. Ætlunin er ekki að færa ábyrgð á rekstri upplýsingatæknikerfanna sjálfra frá ríkisaðilunum, heldur fyrst og fremst að styðja við þær þannig að þær séu betur í stakk búnar til að sinna lögbundnum verkefnum.

Ávinningur breytts fyrirkomulags ætti að geta komið fram með ýmsum hætti. Í fyrsta lagi aukast möguleikar til að bæta þjónustu ríkisins þegar dregið er úr sundurleitri og ósamræmdri högun upplýsingatæknimála. Ríkisaðilar fá betri tækifæri til nýsköpunar í sinni starfsemi, með notkun nýrra aðferða og betri verkfæra. Í öðru lagi aukast möguleikar til hag- og samnýtingar gagna milli ríkisaðila, sem stóreykur færni til að taka sem bestar ákvarðanir. Í þriðja lagi er stefnt að því að auka öryggi skilvirkni og hagkvæmni í upplýsingatæknirekstri ríkisaðila, meðal annars með því upplýstari og samræmdari forgangsröðun á fjárfestingu.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Persónuvernd - 25.08.2023

Hjálögð er umsögn Persónuverndar.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Vegagerðin - 30.08.2023

Meðfylgjandi er umsögn Vegagerðarinnar.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Öryrkjabandalag Íslands - 30.08.2023

Umsögn ÖBÍ réttindasamtaka er í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Viðskiptaráð Íslands - 30.08.2023

Góðan daginn.

Meðfylgjandi er umsögn Viðskiptaráðs.

Kær kveðja, María Guðjónsdóttir

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Samtök iðnaðarins - 30.08.2023

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka iðnaðarins og Samtaka upplýsingatæknifyrirtækja vegna áforma um frumvarp til laga um högun í upplýsingatækni í rekstri ríkisins.

Viðhengi