Samráð fyrirhugað 08.11.2023—22.11.2023
Til umsagnar 08.11.2023—22.11.2023
Niðurstöður í vinnslu frá 22.11.2023
Niðurstöður birtar

REGLUGERÐ um breyting á reglugerð nr. 585/2011 viðurkenningu á menntun og starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi

Mál nr. 229/2023 Birt: 08.11.2023
  • Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Vinnumarkaður og atvinnuleysi

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (08.11.2023–22.11.2023). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Drög að reglugerð um breyting á reglugerð nr. 585/2011 um viðurkenningu á menntun og starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi.

Reglugerð um viðurkenningu á menntun og starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi nr. 585/2011 var upphaflega sett til innleiðingar á tilskipun 2005/36/EB, en sú tilskipun fól að sínu leyti í sér sameiningu 15 eldri tilskipana sem giltu um lögvernduð störf í Evrópu.

Tilskipuninni var breytt með tilskipun 2013/55/ESB sem fól í sér ýmis nýmæli svo sem viðurkenningu á grundvelli sameiginlegra menntunarkrafna eða sameiginlegs lokaprófs, viðurkenningu á starfsþjálfunartíma nemenda og afmarkaða viðurkenningu til starfa. Einnig voru í tilskipuninni ítarleg ákvæði um upptöku hins svo kallaða Evrópska fagskírteinis (European Professional Card) sem innleitt hefur verið fyrir fimm starfsgreinar.

Haustið 2023 var ENIC-NARIC skrifstofunni, sem sinnir akademísku mati á erlendu námi, falið að taka við afgreiðslu umsókna um viðurkenningu faglegrar menntunar og starfsreynslu iðnaðarmanna samkvæmt reglugerð 585/2011, en Menntamálastofnun hafði sinnt því hlutverki frá árinu 2015.

Meðal þess sem ákveðið var í umræddri reglugerð þegar hún var sett 2011 var að heimilt væri að beita ákvæðum hennar við úrlausn umsókna er bárust frá aðilum sem koma frá löndum utan EES-svæðisins. Byggðist sú ákvörðun á fenginni reynslu af afgreiðslu slíkra umsókna og á því sjónarmiði að ekki væri talin sérstök þörf á að beita sértækum aðferðum við mat og afgreiðslu þeirra. Styðjast mætti við sömu grundvallarviðmið, enda þótt skýr munur væri á stöðu slíkra umsókna gagnvart umsóknum frá EES-ríkjum.

Í seinni tíð hefur vaknað grunur um að umsóknir sem berast frá löndum utan EES uppfylli ekki skilyrði um áreiðanleika og sérstök þörf sé á að viðhafa ríkari aðgreiningu þegar kemur að úrvinnslu þeirra. Með breytingu á reglugerðinni er lagt til að heimilt verði að kalla eftir frumriti prófskírteinis í tilvikum þegar vafi leikur á um áreiðanleika innsendra gagna.

Með hliðsjón af öllu framan sögðu er talin þörf á að endurskoða reglugerð nr. 585/2011 um viðurkenningu á menntun og starfsreynslu iðnaðarmanna og birtast drög að þeirri reglugerð hér á Samráðsgátt.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Elsa María Rögnvaldsdóttir - 22.11.2023

Meðfylgjandi er umsögn Fagfélaganna f.h. Rafiðnaðarsambands Íslands, MATVÍS, BYGGIÐN og VM -félag vélstjóra- og málmtæknimanna.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Félag iðn- og tæknigreina - 22.11.2023

Hér meðfylgjandi er umsögn Félags iðn- og tæknigreina

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Guðfinnur Þór Newman - 22.11.2023

Meðfylgjandi er umsögn Samiðnar- sambands iðnfélaga.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Hildur Elín Vignir - 22.11.2023

Sjá viðhengi.

Kveðjur

Hildur Elín Vignir

framkvæmdastjóri Iðunnar fræðsluseturs

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Þór Pálsson - 22.11.2023

Í viðhengi er umsögn stjórnar RAFMENNTAR

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#6 Samtök iðnaðarins - 23.11.2023

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka iðnaðarins vegna reglugerðar um breytingu á reglugerð nr. 585/2011 á viðurkenningu á menntun og starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#7 Bílgreinasambandið - 23.11.2023

Sjá viðhengi.

Kveðjur

María Jóna Magnúsdóttir

framkvæmdastjóri

Viðhengi