Samráð fyrirhugað 10.11.2023—20.11.2023
Til umsagnar 10.11.2023—20.11.2023
Niðurstöður í vinnslu frá 20.11.2023
Niðurstöður birtar

Áform um lagasetningu um breytingu á ýmsum lögum vegna þjóðlendna (starfslok óbyggðanefndar o.fl.)

Mál nr. 231/2023 Birt: 10.11.2023
  • Forsætisráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Æðsta stjórnsýsla
  • Umhverfismál

Niðurstöður í vinnslu

Umsagnarfrestur er liðinn (10.11.2023–20.11.2023). Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Niðurstöður samráðsins verða birtar þegar unnið hefur verið úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust.

Málsefni

Áform um lagasetningu sem felur í sér að gera breytingar á ýmsum lögum vegna þjóðlendna. Einkum lúta breytingarnar að væntanlegum starfslokum óbyggðanefndar.

Áformin lúta einkum að því að útfæra hvernig staðið skuli að starfslokum óbyggðanefndar og skilgreina frekar eignarétt ríkisins í þjóðlendum og á landinu öllu. Þá er úrlausnarefnið að gera breytingu á ýmsum öðrum ákvæðum laga nr. 58/1998 í ljósi reynslunnar af framkvæmd laganna undanfarinna ára

Tengd mál

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Orkuveita Reykjavíkur - 13.11.2023

Meðfylgjandi eru umsögn Orkuveitu Reykjavíkur um áformin.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Sif Konráðsdóttir - 15.11.2023

Meðfylgjandi er umsögn mín.

Virðingarfyllst,

Sif Konráðsdóttir, hrl.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Landvernd, landgræðslu- og umhverfisverndarsamtök Íslands - 20.11.2023

Góðan dag,

Meðfylgjandi er umsögn Landverndar um málið.

Fyrir hönd stjórnar,

Þorgerður M Þorbjarnardóttir

Formaður

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#4 Eldvötn-samtök um náttúruvernd í Skaftárhreppi - 20.11.2023

Hjálögð er umsögn Eldvatna – samtaka um náttúruvernd í Skaftárheppi.

Með kveðju

f.h. stjórnar

Ingibjörg Eiríksdóttir

formaður

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#5 Sigríður Ingólfsdóttir - 20.11.2023

1. Að stjórnsýsla þ.m.t. skipulagsvald hálendisins verði að endurspegla eignahald þess en ekki afnotaréttur sveitafélaga.

2. Að tekjur þjóðlenda renni beint til tiltekins sjóðs þjóðlendanna.

3. Að mikilvæg vernd öræfanna til framtíðar sé leiðarljós og ofar öllu öðru.