Samráð fyrirhugað 16.04.2018—30.04.2018
Til umsagnar 16.04.2018—30.04.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 30.04.2018
Niðurstöður birtar 25.03.2019

Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um framkvæmd siglingaverndar nr. 265/2008.

Mál nr. 48/2018 Birt: 16.04.2018 Síðast uppfært: 25.03.2019
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Niðurstöður birtar

Engar umsagnir bárust. Reglugerðin sett án þess að breytingar væru gerðar frá drögum.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 16.04.2018–30.04.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 25.03.2019.

Málsefni

Til umsagnar eru drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um framkvæmd siglingaverndar nr. 265/2008. Með drögunum eru lagðar til breytingar sem fela í sér að Samgöngustofa skuli tilnefna stjórnvald hafnaverndar fyrir hverja höfn og það stjórnvald skuli vera ábyrgt fyrir gerð og framkvæmd verndaráætlana.

Í drögunum eru lagðar til breytingar á 5. gr. reglugerðarinnar sem fjallar um stjórnvald hafnaverndar. Breytingarnar sem lagðar eru til fela í sér að Samgöngustofa skuli tilnefna stjórnvald hafnaverndar fyrir hverja höfn og það stjórnvald skuli vera ábyrgt fyrir gerð og framkvæmd verndaráætlana hafna byggðum á niðurstöðum áhættumats fyrir hverja höfn.

Í gildandi reglugerð segir að eigendur hafnar skuli fela hafnarstjórn að fara með stjórn og ábyrgð hafnaverndar en verndarfulltrúi hafnar fari með daglega stjórn og framkvæmd hafnaverndar. Þá skuli hafnarstjórn viðkomandi hafnar vera ábyrg fyrir gerð og framkvæmd áhættumats og verndaráætlunar hafnar.

Breytingarnar sem lagðar eru til þykja gæta betra samræmis við orðalag 5. gr. tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins 2005/65/EB frá 26. október 2005 um að efla hafnavernd sem kveður á um að aðildarríki skuli tilnefna stjórnvald hafnaverndar. Þannig eru breytingarnar til þess fallnar að reglugerðin stuðli betur að því að íslenska ríkið uppfylli alþjóðlegar skuldbindingar sínar samkvæmt tilskipuninni.

Breytingarnar sem lagðar eru til hafa ekki í för með sér breytingar á framkvæmd siglingaverndar, en í dag er framkvæmdin í samræmi við þær breytingar sem lagðar eru til.