Samráð fyrirhugað 01.05.2018—23.05.2018
Til umsagnar 01.05.2018—23.05.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 23.05.2018
Niðurstöður birtar 09.04.2019

Frumvarp til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Mál nr. 52/2018 Birt: 02.05.2018 Síðast uppfært: 09.04.2019
  • Dómsmálaráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Almanna- og réttaröryggi

Niðurstöður birtar

Frumvarpið var sett á vef Stjórnarráðsins og birt í Samráðsgáttinni til kynningar fyrir almenningi. Ein umsögn barst í gegnum gáttina, frá Samtökum atvinnulífsins. Í umsögninni var gerð athugasemd við að í skilgreiningu á raunverulegum eiganda væri miðað við 10% eignarhald í stað 25% líkt og tilskipunin kveður á um sem lágmarkskröfu. Tekið var fullt tillit til umsagnarinnar. Mælt var fyrir frumvarpinu á Alþingi 7. nóvember 2018 sjá hér á vef Alþingis https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=149&mnr=314

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 01.05.2018–23.05.2018. Umsagnir voru birtar í gáttinni að umsagnarfresti liðnum. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 09.04.2019.

Málsefni

Óskað er eftir umsögnum um drög að nýjum heildarlögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Starfshópur á vegum dómsmálaráðuneytisins hefur frá því í janúar sl. unnið að innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/849 frá 20. maí 2015 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Í starfshópnum eiga sæti fulltrúar frá dómsmálaráðuneytinu, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, fjármála- og efnahagsráðuneytinu, Fjármálaeftirlitinu, héraðssaksóknara og samtökum fjármálafyrirtækja.

Um er að ræða heildarendurskoðun á lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Meðal helstu breytinga sem finna má í frumvarpinu eru:

- Fleiri aðilar eru felldir undir gildissvið laganna sem tilkynningarskyldir aðilar,

- Tilkynningarskyldum aðilum verður skylt að framkvæma áhættumat á starfsemi sinni,

- Umfang áreiðanleikakannana mun taka mið af áhættumati,

- Ítarlegri ákvæði um einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla,

- Meiri kröfur gerðar til þess að upplýsingum um raunverulega eigendur sé aflað,

- Heimildir skrifstofu fjármálagreininga lögreglu til að kalla eftir upplýsingum auknar,

- Samvinna, samhæfing og upplýsingamiðlun milli þeirra stjórnvalda sem koma að málaflokknum efld,

- Verulegar breytingar á viðurlagakafla laganna.

Athygli er vakin á því að um vinnudrög án greinargerðar er að ræða. Unnið verður áfram með frumvarpið og greinargerð næstu mánuði og fullbúin drög ásamt greinargerð kynnt til umsagnar í samráðsgáttinni í kjölfarið. Jafnframt er vakin athygli á því að endanleg ákvörðun um fyrirkomulag eftirlits, með öðrum en þeim sem falla undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins, liggur ekki fyrir.

Þar sem innleiðingin felur í sér umfangsmiklar breytingar á núverandi löggjöf þykir ástæða til að gefa hagsmunaaðilum færi á að kynna sér drögin tímanlega og því farin sú leið að birta vinnudrög nefndarinnar til umsagnar.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Samtök atvinnulífsins - 23.05.2018

Meðfylgjandi er umsögn Samtaka atvinnulífsins um frumvarp til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Viðhengi