Samráð fyrirhugað 11.05.2018—25.05.2018
Til umsagnar 11.05.2018—25.05.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 25.05.2018
Niðurstöður birtar 28.11.2018

Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur heyrnarfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi

Mál nr. 58/2018 Birt: 11.05.2018 Síðast uppfært: 28.11.2018
  • Velferðarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa

Niðurstöður birtar

Reglugerðin hefur verið birt á vef Stjórnartíðinda og er nr. 630/2018: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/velferdarraduneyti/nr/0630-2018

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 11.05.2018–25.05.2018. Umsagnir um þetta mál birtust ekki í gáttinni. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 28.11.2018.

Málsefni

Löggilding heyrnarfræðinga sem heilbrigðisstéttar.

Heilbrigðisráðherra skipaði starfshóp 15. ágúst 2017 til að fara yfir þjónustu við einstaklinga með heyrnarskerðingu og talmein með það að markmiði að þjónustan mætti verða sem best. Ætlunin var að hópurinn skoðaði verkefni og hlutverk Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands með hliðsjón af verkefnum annarra aðila sem veita heyrnarskertum einstaklingum og þeim sem glíma við talmein þjónustu. Að yfirferð lokinni var starfshópnum ætlað að leggja fram tillögur til heilbrigðisráðherra um framtíðarskipulag þjónustu við heyrnarskerta og þá sem glíma við talmein.

Einn af tillögum starfshópsins var að heyrnarfræðingar yrðu löggilt heilbrigðisstétt. Heyrnarfræðingar sjá um heyrnarmælingar, fræðslu og endurhæfingu heyrnarskertra. Við greiningu á heyrnarskerðingu er mikilvægt að vinna samkvæmt viðurkenndri þekkingu, fræðum og fagmennsku. Því er lagt til að heyrnarfræðingar verði löggilt heilbrigðisstétt þannig að hægt sé að tryggja gæði þeirrar heilbrigðisþjónustu sem þeir veita. Að mati starfshópsins var brýnt að gera heyrnarfræðinga að löggiltri heilbrigðisstétt.

Í samanburði við nágrannalöndin er skortur á heyrnarfræðingurm hér á landi. Líkur eru til þess að löggilding muni fjölga nemendum í heyrnarfræði og að íslenskar menntstofnanir taki upp menntunarbraut í heyrnarfræði.