Samráð fyrirhugað 01.06.2018—23.06.2018
Til umsagnar 01.06.2018—23.06.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 23.06.2018
Niðurstöður birtar 28.11.2018

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi nr. 1130/2012

Mál nr. 61/2018 Birt: 31.05.2018 Síðast uppfært: 28.11.2018
  • Velferðarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa

Niðurstöður birtar

Niðurstaða máls er sú að þrjár umsagnir bárust og var tekið tilit til þeirra efitr atvikum. Reglugerðin hefur verið samþykkt og birt á vef Stjórnartíðinda: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/velferdarraduneyti/nr/0666-2018

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 01.06.2018–23.06.2018. Umsagnir voru birtar í gáttinni að umsagnarfresti liðnum. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 28.11.2018.

Málsefni

Breyting (3) á reglugerð um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga.

Háskóla Íslands óskaði vegna breytinga á skipulagi við Sálfræðideild Háskóla Íslands eftir því að breyting yrði gerð 3. og 6. gr. reglugerðarinnar. Meginástæða ástæða breytinganna er að notkun heitisins kandídatspróf (cand. psych.) er talin vera orðin úrelt og MS gráða sé það heiti sem notað sé á alþjóðlegum vettvangi. Með vísan til ofanritaðs er lagt til að í 1. málsl. 3. gr. reglugerðar nr. 1130/2012 sé vísað til MS- prófs í hagnýtri sálfræði, kjörsvið klínísk sálfræði í stað cand. psych. náms. Haldið er þó inni i a. lið 1. málsl. 3. gr. cand. psych. námi vegna þeirra sem enn eru í námi og hafa í hyggju að stunda sérnám og hljóta sérfræðileyfi og eru með cand. psych. nám.

Þá er í ákvæði til bráðabirgða sett inn að þeir sem hafa fyrir gildistöku reglugerðarinnar hafið cand. psych. nám en ekki lokið því geti óskað eftir óbreyttum titli á prófgráðu og hlotið starfsréttindið cand. psych. eða brautskráðst með MS -próf.

Þá er lögð til breyting á 2. tölul. 6. gr. til samræmis við breytingu á 3. gr. varðandi skilyrði fyrir því að hljóta sérfræðileyfi.

Þá er lögð til breyting á ákvæði til bráðabirgða, varðandi gildistöku kröfu um 12 mánaða verklega þjálfun undir handleiðslu, að loknu tveggja ára framhaldsnámi (MS/cand. psych. nám) frá sálfræðideild heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Ísland eða tveggja ára MSc nám í klínískri sálfræði frá Háskólanum í Reykjavík, til að hljóta starfsleyfi. Ákvæðinu var síðast breytt 2017 og gildistöku 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. þá frestað til 1. júlí 2018. Reynslan hefur sýnt að ákveðin óvissa er varðandi möguleika sálfræðikandídata á að fá stöður til að geta lokið verklegri þjálfun. Til að unnt sé að vinna frekar að því að draga úr óvissu sem nú er uppi er lagt til að gildistöku 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. verði frestað enn frekar eða til 1. júlí 2020, svo að unnt verði að vinna frekar í að koma verklegri þjálfun sálfræðikandídata í viðunandi horf.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Hrund Þrándardóttir - 12.06.2018

Umsögn frá Sálfræðingafélagi Íslands

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#2 Berglind Guðmundsdóttir - 15.06.2018

Umsögn yfirsálfræðings LSH fyrir Samráðsgátt vegna: Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi nr. 1130/2012. Vinsamlegast sjá í viðhengi.

Viðhengi
Afrita slóð á umsögn

#3 Þórður Kristinsson - 22.06.2018

Af hálfu Háskóla Íslands er ekki gerð athugasemd við breytingarnar sem til eru lagðar.

Virðingarfyllst,

F.h. rektors,

Þórður Kristinsson