Samráð fyrirhugað 04.06.2018—18.06.2018
Til umsagnar 04.06.2018—18.06.2018
Niðurstöður í vinnslu frá 18.06.2018
Niðurstöður birtar 24.07.2018

Drög að reglugerð um fjárhæð dagsekta vegna vanrækslu sveitarfélaga

Mál nr. 62/2018 Birt: 04.06.2018 Síðast uppfært: 24.07.2018
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Drög að reglugerð
  • Málefnasvið:
  • Sveitarfélög og byggðamál

Niðurstöður birtar

Reglugerðardrögin voru til kynningar á samráðsgátt Stjórnarráðsins um tveggja vikna skeið. Ein umsögn barst frá einstaklingi þar sem lagðar voru til tvær breytingar. Annars vegar að fjarlægja vísun til íbúafjölda sveitarfélags og hins vegar að vísitölubinda viðmiðunarfjárhæðir. Umsögnin var ekki talin gefa tilefni til breytinga á drögunum þar sem sveitarstjórnarlög kveða á um að ákvörðun um dagsektir skuli m.a. taka mið af íbúafjölda sveitarfélags. Þá er talið einfaldara og skýrara að breyta frekar reglugerðinni ef þörf verður á að hækka viðmiðunarfjárhæðir dagsekta frekar en að vísitölubinda fjárhæðirnar. Reglugerðin hefur verið birt, nr. 706/2018.

Nánar um niðurstöður

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 04.06.2018–18.06.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 24.07.2018.

Málsefni

Í reglugerðinni eru tilgreindar lágmarks- og hámarksfjárhæðir dagsekta sem leggja má á sveitarfélög sem vanrækja lögbundnar skyldur sínar.

Í 116. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011, segir að vanræki sveitarfélag lögbundnar skyldur, svo sem um skil á upplýsingum, að fylgja ákvörðunum sem ráðherra tekur skv. VIII. kafla laganna, úrskurði skv. 111. gr. eða fyrirmælum skv. 112. gr. geti ráðuneytið, að undangenginni áminningu, stöðvað greiðslur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga eða beitt sveitarfélagið dagsektum þar til úr vanrækslunni hefur verið bætt. Skal ráðherra í reglugerð ákveða lágmarks- og hámarksfjárhæð dagsekta. Ákvörðun um dagsektir skal taka mið af alvarleika brots og íbúafjölda sveitarfélags.

Hér eru birt til umsagnar drög að framangreindri reglugerð um fjárhæð dagsekta, en slík reglugerð hefur enn ekki verið sett. Fjárhæðirnar (25-300 þ.kr.) eru í samræmi við þau viðmið sem fram komu í greinargerð með frumvarpi sveitarstjórnarlaganna.

Innsendar umsagnir

Afrita slóð á umsögn

#1 Karólína Hulda Guðmundsdóttir - 17.06.2018

Undirrituð fagnar fram komnum drögum að reglugerð um dagsektir sem leggja má á sveitarfélög sem vanrækja lögbundnar skyldur sínar. Ljóst er að viðurlög sem þessi hefur skort til að veita sveitarfélögum nauðsynlegt aðhald.

Sjá nánar í fylgiskjali

Viðhengi