Samráð fyrirhugað
Samráð stendur yfir 06.07.2018 - 07.08.2018
Niðurstöður í vinnslu
Niðurstöður birtar 30.10.2018

Áform um frumvarp um samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC)

Mál nr. S-82/2018 Stofnað: 25.06.2018 Síðast uppfært: 30.10.2018
  • Mennta- og menningarmálaráðuneytið
  • Áform um lagasetningu
  • Málefnasvið:
  • Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
  • Háskólastig
  • Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
  • Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála

Niðurstöður birtar

Samráði lokið. Engar efnislegar athugasemdir bárust. Frumvarpsgerð er hafin.

Ferill máls

Málið var opið til umsagnar í gáttinni á tímabilinu 06.07.2018–07.08.2018. Umsagnir voru birtar jafnóðum og þær bárust. Skoða umsagnir. Unnið var úr þeim ábendingum og athugasemdum sem bárust og niðurstöður samráðsins birtar 30.10.2018.

Málsefni

Um er að ræða áform um lagasetningu um ný lög þar sem lagt er til að innleidd verði reglugerð ESB nr. 723/2009 eins og henni var breytt með reglugerð nr. 1261/2013. Reglugerðin fjallar um ERIC-samtök, ERIC stendur fyrir European Research Infrastructure Consortium eða samtök um evrópska rannsóknarinnviði.

Mennta- menningarmálaráðuneyti óskar eftir umsögnum um áform um lagasetningu á nýjum lögum um samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC) sem fjalla um innleiðingu reglugerðar ESB nr. 723/2009 eins og henni var breytt með reglugerð nr. 1261/2013. Við upptöku gerðarinnar var það mat ráðuneytanna sem komu að málinu að ekki væri tilefni til lagabreytinga á því stigi. Ástæða þess var að gerðin skapaði umgjörð fyrir Ísland til að taka þátt í verkefnum um uppbyggingu rannsóknarinnviða sem skipulögð væru sem ERIC-samtök, án þess að vitað væri á því stigi hvort Ísland myndi nokkurn tíma taka þátt í slíku verkefni. Var því ekki talið tímabært að mæla fyrir um lagabreytingar til að aðlaga íslenskt lagaumhverfi að hugsanlegri þátttöku Íslands í ERIC-samstarfi, þar sem ekki var vitað hvort af því yrði. Því var gerðin tekin upp án stjórnskipulegs fyrirvara samkvæmt 103. gr. EES-samningsins.

ERIC er lagaumgjörð til að liðka fyrir stofnun og rekstri á evrópskum rannsóknarinnviðum. Stjórnvöld eru formlegur aðili að samstarfinu og greiða þátttökugjöld en starfsemin innanlands er á höndum viðeigandi rannsóknarstofnana. ERIC-fyrirkomulagið er viðurkennt rekstrarform í öllum ESB-ríkjum og hefur í för með sér ákveðnar undanþágur t.d. tengdum virðisaukaskatti og vörugjöldum.

Í flestum tilfellum mun ERIC rekstrarformið verða nýtt hjá þegar starfandi rannsóknarinnviðum sem hafa náð ákveðinni stærð og þroska og eru talin starfa betur sem ERIC.

Það er því mikilvægt að Ísland geti haldið áfram þátttöku í alþjóðlegu rannsóknarinnviðasamstarfi þrátt fyrir breytingu á rekstrarformi í ERIC og því þarf að skapa almenna lagaumgjörð fyrir Ísland til að taka þátt í samstarfi á vettvangi ERIC-samtaka erlendis sem og að geta stofnað ERIC-samtök á Íslandi.

Með frumvarpinu yrði settur lagagrundvöllur til að stofna ERIC-samtök á Íslandi ásamt því að setja reglur um þátttöku Íslands í ERIC-samtökum staðsettum erlendis.