Samráð fyrirhugað
Samráð stendur yfir 07.06.18 - 21.06.18
Niðurstöður í vinnslu
Niðurstöður birtar

Drög að frumvarpi til laga um póstþjónustu

Mál nr. S-64/2018 Stofnað: 07.06.2018
  • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
  • Drög að frumvarpi til laga
  • Málefnasvið:
  • Samgöngu- og fjarskiptamál

Samráð stendur yfir

Opið er fyrir innsendingu umsagna á tímabilinu 07.06.18 - 21.06.18. Umsagnir eru birtar jafnóðum og þær berast.
Senda inn umsögn

Málsefni

Um er að ræða drög að frumvarpi til nýrra laga um póstþjónustu þar sem m.a. er lagt til að innleidd verði tilskipun Evrópuráðsins nr. 6/2008 um afnám einkaréttar á póstþjónustu.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi til nýrra laga um póstþjónustu sem m.a. fjallar um innleiðingu á tilskipun Evrópuráðsins nr. 6/2008 um afnám einkaréttar á póstþjónustu.

Ísland hefur fyrir tilstilli samningsins um Evrópska efnahagssvæðið innleitt tilskipanir og reglugerðir Evrópusambandsins er varða póstþjónustu frá árinu 1997 og 2002, fyrst á árinu 1998 og síðan á árunum 2003 og 2005. Þriðja pósttilskipun Evrópusambandsins (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/6/EB) sem nú er innleidd kveður á um afnám einkaréttar og opnun póstmarkaðar. Flest ríki Evrópusambandsins afnámu einkarétt á póstþjónustu fyrir 1. janúar 2011 líkt og tilskipunin kveður á um, og afnám einkaréttar hefur nú komið til framkvæmdar í öllum aðildarríkjum. Innleiðing þriðju pósttilskipunarinnar í EES-samninginn hefur hins vegar tafist. Ástæðan fyrir þeim töfum sem urðu á innleiðingu þriðju pósttilskipunarinnar er að þrátt fyrir að tilskipunin væri merkt EES-tæk gerðu Norðmenn stjórnskipulegan fyrirvara við upptöku hennar, og málið varð að kosningamáli í Noregi á sínum tíma. Fyrrverandi innanríkisráðherra Íslands ákvað þá að fylgja Norðmönnum að málum og fresta innleiðingu hér á landi. Með nýrri ríkisstjórn í Noregi sem og á Íslandi hefur verið ákveðið að taka tilskipunina upp í samninginn um evrópska efnahagssvæðið, ljúka innleiðingu og leggja fram frumvarp til nýrra póstlaga. Ný póstlög tóku gildi í Noregi 1. janúar 2016.

Með frumvarpinu er m.a. lagt til að einkaréttur ríkisins á póstþjónustu, þ.e. bréfum undir 50 g, verði afnuminn og gerð er grein fyrir inntaki alþjónustu.

Sú leið sem hér er lögð til við að tryggja öllum landsmönnum lágmarks póstþjónustu á hverjum tíma, svokallaða alþjónustu, miðar að því að póstþjónusta verði veitt á markaðslegum forsendum. Reynist það ekki kleift verði alþjónustan eigi að síður tryggð með þjónustusamningi, útboðsleið eða með því að útnefna alþjónustuveitanda.

Umsögnum skal skilað eigi síðar en 21. júní 2018 í samráðsgátt https://samradsgatt.island.is/ eða á netfangið srn@srn.is.

Viltu senda inn umsögn um málið

Aðeins innskráðir notendur geta sent inn umsagnir um málið.
Smelltu hér til að skrá þig inn í gegnum Ísland.is