Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Ný heildarlög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. M.a. er lagt til að lögin taki til kvenna, karla og fólks með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá. Þá verði fjölþætt mismunun óheimil. Lagt fram samhliða frumvarpi um stjórnsýslu jafnréttismála þar sem fjallað er um Jafnréttisstofu og kærunefnd jafnréttismála.

Frumvarp þetta gildir um stjórnsýslu á sviði jafnréttismála, m.a. um Jafnréttisstofu og kærunefnd jafnréttismála. Lagt fram samhliða frumvarpi forsætisráðherra til nýrra heildarlaga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

Tillaga að nýjum reglum um fjárhagslegan stuðning Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga er hér lögð fram til umsagnar.

Til umsagnar eru þrjár mögulegar útfærslur aðgreinanlegra kerfiskennitalna, skv. lögum nr. 140/2019 um skráningu einstaklinga.

Áformaðar breytingar á lögum um virðisaukaskatt sem fela í sér breytingar á ákvæðum laganna er varða byggingastarfsemi, almenningssamgöngur, fjármálastarfsemi og skýrleika skattframkvæmdar og bætt skattskil.

Ósk um ábendingar og/eða tillögur frá hagsmunaaðilum sem stutt geta við vinnu starfshóps um skattalegt umhverfi þriðja geirans.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um framkvæmd bakgrunnsathugana.

Nr. S-109/2020 04.06.2020

Drög að stefnu um barnvænt Ísland

Unnin hafa verið drög að stefnu um barnvænt Ísland. Markmið stefnunnar er að innleiða verklag og ferla sem tryggja jafnræði og markvissa þátttöku barna og ungmenna innan stjórnsýslunnar, auka samstarf milli opinberra aðila, með farsæld og velferð barna að leiðarljósi, tryggja markvisst verklag við hagsmunamat út frá réttindum barna og heildstæða innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (forseti Íslands, ríkisstjórn, verkefni framkvæmdarvalds o.fl.).

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um aðra útgáfu Aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum 2020. Aðgerðaáætlunin verður uppfærð árið 2021 í kjölfar samráðs.

Hér er um að ræða heildarendurskoðun á reglugerð nr. 1339/2015, um innflutning og notkun leysa, leysibenda og IPL-tækja sem hafist var handa við í upphafi árs 2019.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs endurskoðaða reglugerð um heimakennslu á grunnskólastigi.