Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Markmið frumvarpsins er að skapa stjórnvöldum betri yfirsýn og möguleika til að stýra þróun eignarráða og nýtingar fasteigna, þ.m.t. jarða, í samræmi við landkosti og með hagsmuni samfélagsins og komandi kynslóða að leiðarljósi.

Lögð er til hækkun á seldri röð í talnagetrauninni EuroJackpot.

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu leggja fram til kynningar sameiginlega verk - matslýsingu vegna breytinga á aðalskipulagi Kópavogsbæjar og Reykjavíkurborgar.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs leiðbeinandi matsviðmið í náttúrufræði, samfélagsfræði, skólaíþróttum, list- og verkgreinum og upplýsinga- og tæknimennt fyrir 4. og 7. bekk grunnskó

Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um loftferðir o.fl. vegna fyrirhugaðrar innleiðingar í landsrétt á reglugerð (ESB) 2018/1139 um sameiginlegar reglur um almenningsflug og stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins o. fl

Nr. S-55/2020 28.02.2020

Uppbygging innviða

Átakshópur um úrbætur á innviðum skilaði niðurstöðum sínum 28. febrúar og eru þær birtar á vefnum https://www.innvidir2020.is Áhugasömum gefst kostur á að skila umsögn hér í samráðsgáttinni þar til 8. apríl.

Nr. S-69/2020 12.03.2020

Sóknaráætlun Nordic Smart Government

Nordic Smart Government er Norrænt samstarfsverkefni um einföldun rekstrarumhverfis minni fyrirtækja á Norðurlöndum. Nú er unnið að þriðja hluta verkefnisins sem er sóknaráætlun með tillögum að aðgerðum til að raungera framtíðarsýn verkefnisins. Áætlunin er enn í vinnslu og mun íslensk þýðing hennar birtast hér þann 8.apríl n.k. Óskað er eftir rýni og athugasemdum frá hagsmunaaðilum við Sóknaráætlunina.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um opinberan stuðning til fjárfestinga í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995.

Frumvarpið kveður á um brottfall laga um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara, nr. 103/1994, með síðari breytingum, og breytingu á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun, nr. 160/2011.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu ökutækja nr. 751/2003 og drög að nýrri reglugerð um skoðun ökutækja.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnir til umsagnar drög að frumvarpi til laga um viðskiptaleyndarmál.