Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Tilgangur frumvarpsins er að tryggja að styrkveitingar séu í sem mestu samræmi við markmið laganna og stefnu stjórnvalda í málaflokknum.

Frumvörpin kveða á um tvær kröftugar og faglega öflugar stofnanir sem verði vel í stakk búnar til að takast á við hinar stóru áskoranir í umhverfismálum til framtíðar

Innviðaráðuneytið kynnir til umsagnar hvítbók um skipulagsmál – drög að landsskipulagsstefnu til 15 ára og aðgerðaráætlun til fimm ára ásamt umhverfismatsskýrslu.

Frv. um sameiningu Náttúrufræðistofnunar Íslands, Landmælinga Íslands og Ramý er ætlað að styrkja og einfalda starfsemi þessara stofnana og efla starfsstöðvar á landsbyggðinni.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á búvörulögum nr. 99/1993 í því skyni að styrkja stöðu og samtakamátt frumframleiðenda búvöru og ýta undir samvinnu og hagræðingu í vinnslu og markaðssetningu

Utanríkisráðuneytið óskar eftir athugasemdum almennings og annarra hagaðila um reglugerð um flutning á hlutum með tvíþætt notagildi. Reglugerðin er sett með stoð í nýjum lögum nr. 67/2023.

Áformað er að breyta réttarfarslöggjöf á þann hátt að hún standi því ekki í vegi að unnt sé að miðla gögnum stafrænt.

UMSAGNARFRESTUR FREMLENGDUR TIL 11. SEPTEMBER 2023 Markmið hvítbókar um húsnæðismál er að hvetja til umræðu um drög að húsnæðisstefnu. Umsagnarfrestur er til og með 4. september nk.

Umhverfis,- orku- og lotslagsráðuneytið kynnir áform um breytingu á lögum um úrvinnslugjald.

Aukið valfrelsi í viðbótarlífeyrissparnaði með fjölgun fjárfestingarkosta.

Nr. S-161/2023 30.08.2023

Breyting á lögræðislögum

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögræðislögum í þeim tilgangi að bregðast við ábendingum um atriði sem betur megi fara í lögunum.

Matvælaráðuneytið kynnir til samráðs áform um frumvarp til laga um nýtingu og stjórnun nytjastofna sjávar (heildarlög) ásamt frummati á áhrifum lagasetningar.