Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga um náttúruvernd nr. 60/2013 sem tengjast málsmeðferð við friðlýsingar og undanþágum fra ákvæðum friðlýsinga. Að auki er lagt til nýtt ákvæði um kortlagningu óbyggðra víðerna.

Með frumvarpinu eru innleiddar Evróputilskipanir sem ætlað er að skapa skilyrði fyrir myndun hringrásarhagkerfis í því skyni að ýta undir bætta endurvinnslu úrgangs og draga úr myndun hans.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið undirbýr nú uppfærslu á skýrslu um stöðu innleiðingar Árósasamningsins. Allir sem áhuga hafa eru hvattir til að koma með ábendingar og annað er varðar væntanlega skýrslu.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hyggst leggja fram frumvarp til breytingar á lögum um sigingavernd og lögum um loftferðir þar sem stefnt er að því að efla varnaðaráhrif þeirra ákvæða laganna sem snúa að flug- og siglingavernd og tryggja úrræði til að bregðast við brotum gegn þeim ákvæðum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið birtir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kynnir til samráðs drög að reglugerð um styrki vegna flutningskostnaðar olíuvara.

Með drögunum er lagt til að sett verði ný hafnarreglugerð fyrir hafnir Norðurþings.

Félags- og barnamálaráðherra kynnir til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Það er liður í endurskoðun á löggjöf um málefni barna sem tengist m.a. samþættingu þjónustu í þágu barna.

Nr. S-148/2021 26.07.2021

Hvítbók um net- og upplýsingaöryggi

Net- og upplýsingaöryggisstefna er liður í stefnumörkun fjarskiptamála. Net- og upplýsingaöryggi tengist einnig breiðum flokki málefna í samfélaginu og því er eitt af grundvallar atriðum nýrrar netöryggisstefnu samstarf á milli stjórnvalda, atvinnulífs og samfélagsins í heild sinni.

Félags- og barnamálaráðherra kynnir til umsagnar frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002. Frumvarpið felur í sér fyrri hluta heildarendurskoðunar barnaverndarlaga.

Óskað er eftir tillögum og ábendingum um þau atriði sem leggja skal áherslu á í sjöttu skýrslu Íslands vegna alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.