Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Frumvarp til laga um breytingar á tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum (heimildir tollyfirvalda til vinnslu persónuupplýsinga o.fl.).

Með frumvarpinu eru innleiddar Evróputilskipanir sem ætlað er að skapa skilyrði fyrir myndun hringrásarhagkerfis í því skyni að ýta undir bætta endurvinnslu úrgangs og draga úr myndun hans.

Með þingsályktunartillögunni leggur heilbrigðisráðherra til að sett verði á stofn þverfaglegt landsráð um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu. Landsráðinu er ætlað að vera ráðgefandi starfseining sem vinnur að undirbúningi ákvarðana fyrir heilbrigðisráðherra á sviði mönnunar og menntunar í heilbrigðisþjónustu.

Meðfylgjandi eru drög að reikningsskilareglu reikningsskilaráðs um reikningshaldslega meðferð leigusamninga í reikningsskilum leigutaka. Reikningsskilaregla þessi gildir fyrir félög sem semja reikningsskil í samræmi við lög um ársreikninga.

Nr. S-274/2020 29.12.2020

Grænbók um byggðamál

Grænbók þessari, sem hér er lögð fram í samráðsgátt stjórnvalda, er ætlað að veita upplýsingar um núverandi stöðu byggðamála. Leitast er við að svara því hvernig núgildandi byggðaáætlun hefur reynst og hverjar séu helstu áskoranir næstu 15 ára. Þá eru sett fram lykilviðfangsefni og áherslur og lagðar til leiðir til að fylgja þeim eftir.

Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum til að samræma reglur um gerð eintaka af höfundavernduðum verkum fyrir þá sem stríða við sjón- eða lestrarhömlun.

Umsagna er óskað um drög að reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 1174/2012, vegna ákvörðunar um hámarksálag á einingarverð reikisímtala innan EES sem eru umfram eðlilega notkun, fyrir árið 2021.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um skráningu gervihnattatíðna. Markmið reglugerðarinnar er að setja skýrar reglur um meðferð umsókna um skráningu gervihnattatíðna fyrir Íslands hönd hjá Alþjóðafjarskiptasambandinu (ITU).

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að breytingum á lögum nr. 48/2011, um verndar- og orkunýtingaráætlun ásamt skilabréfi starfshóps þriggja ráðuneyta sem vann að tillögum um meðferð vindorku innan verndar- og orkunýtingaráætlun.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð sem hefur stoð í 11. gr. laga um Sinfóníuhljómsveit Íslands nr. 36/1982.

Nr. S-18/2021 22.01.2021

Reglugerð um Menntamálastofnun

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs Reglugerð um Menntamálastofnun í samræmi við heimild í lögum nr. 91/2015 um Menntamálastofnun.

Áformað er að leggja til breytingar á lögum um virðisaukaskatt er varða byggingastarfsemi og almenningssamöngur. Auk þess er lagt til að endurskoðun fari fram á uppgjörstímabilum virðisaukaskatts o.fl.