Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur sett til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda drög að nýrri reglugerð um raforkuviðskipti. Er þar um uppfærslu á eldri reglugerð að ræða þar sem nánar er kveðið á um rétt neytenda og skyldur sölu- og veitufyrirtækja gagnvart neytendum.

Um er að ræða fyrirhugaðar lagabreytingar vegna athugasemda Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA).

Markmið frumvarpsins er fyrst og fremst að styrkja það lögbundna hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga að jafna mismunandi útgjaldaþörf og skatttekjur sveitarfélaga með framlögum til þeirra.

Nr. S-234/2019 24.09.2019

Reglur um auglýsingar lausra starfa

Reglurnar gilda um auglýsingar lausra starfa hjá stofnunum ríkisins. Reglurnar eru settar samkvæmt heimild í 3. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og koma í stað reglna nr. 464/1996.

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á starfsleyfis- eða skráningarskyldri starfsemi í þá veru að einungis verði gerð krafa um starfsleyfi eða að starfsemi sé skráð þegar þess er þörf með tilliti til umfangs og eðli starfseminnar. Markmið með frumvarpinu er að einfalda regluverk í þágu atvinnulífs og almennings.

Í drögum að reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur er gert ráð fyrir að rekstraraðilum verði skylt að skrá tiltekna starfsemi í miðlæga rafræna gátt í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar um einföldun regluverks og rafræna stjórnsýslu.

Óskað er eftir umsögnum um eftirfarandi textadrög þverpólitískrar nefndar sem vinnur að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands: Áherslur nefndar í lagafrumvarp um hálendisþjóðgarð og umfjöllun nefndar um fjármögnun hálendisþjóðgarðs.

Með frumvarpinu er ætlunin að innleiða tvær tilskipanir ESB þar sem settar eru fram nýjar og endurskoðaðar reglur um úrgangsstjórnun og gera breytingar á lögum um meðhöndlun úrgangs til að samræma lögin efnisákvæðum tilskipananna.

Fyrirhugað er að leggja til breytingar á lögum um úrvinnslugjald í samræmi við þær kröfur sem kveðið er á um í tilskipun (ESB) 2018/851, um breytingu á tilskipun 2008/98/EB, um úrgang til kerfa sem byggja á framlengdri framleiðendaábyrgð.

Drög að frumvarpi um breytingu á almannatryggingalögum varðandi rétt til örorkulífeyris. Kveðið er á um að réttindi á grundvelli framtíðarbúsetutímabila skuli vera í sama hlutfalli og raunveruleg búseta.

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um erfðafjárskatt, nr. 14/2004, sem fela í sér þrepaskiptingu erfðafjárskatts.

Tillaga að nýjum reglum um fjárhagslegan stuðning Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga er hér lögð fram til umsagnar.