Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að leiðbeiningum fyrir sveitarfélög um stuðningsþjónustu skv. lögum nr. 40/1991.

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að leiðbeiningum fyrir sveitarfélög varðandi samráðshópa og notendaráð samkvæmt 42. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 m.s.b.

Með frumvarpi þessu er lagt til að tvær stofnanir, Íbúðalánasjóður og Mannvirkjastofnun verði lagðar niður og nýrri stofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun verði falið að annast framkvæmd húsnæðis- og mannvirkjamála. Fjármálaumsýsla vegna eldri starfsemi Íbúðalánasjóðs verður aðskilin frá nýrri sameinaðri stofnun.

Ríkisstjórnin leggur mikla áherslu á að bæta stöðu húsnæðismála. Það verkefni sem hér er kynnt er í samræmi við þau markmið sem sett eru fram í Byggðaáætlun ríkisstjórnarinnar og eru mikilvægur liður í framkvæmd hennar.

Nr. S-90/2019 13.03.2019

Handbók um NPA - drög

Skv. lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir skal ráðherra gefa út handbók um framkvæmd notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar, m.a. um hlutverk og ábyrgð, skipulag og útfærslu, þ.m.t. viðmið um umfang þjónustu og lágmarksstuðningsþarfir, eftirlit og kostnaðarhlutdeild aðila í samráði við sveitarfélög og hagsmunasamtök fatlaðs fólks.

Drög að frumvarpi um breytingu á almannatryggingalögum varðandi rétt til örorkulífeyris. Kveðið er á um að réttindi á grundvelli framtíðarbúsetutímabila skuli vera í sama hlutfalli og raunveruleg búseta.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um almennar íbúðir til samræmis við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um stuðning við lífskjarasamninga. Með því eru einnig lagðar til breytingar á lögunum í ljósi þeirrar reynslu sem komin er á framkvæmd þeirra.

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög um framkvæmd þjónustu stuðningsfjölskyldna skv. lögum nr. 38/2018.

Nr. S-92/2019 14.03.2019

Stefnumótun í málefnum barna

Stefnumótun í málefnum barna, endurskoðun á félagslegri umgjörð og þjónustu við börn á Íslandi

Frumvarpinu er ætlað að auka húsnæðisöryggi þeirra sem hafa fengið íbúðarhúsnæði á leigu hjá vinnuveitanda sínum vegna starfs þannig að þeir eigi rétt á uppsagnarfresti við lok leigusamnings eftir almennum reglum.

Frumvarpið fjallar um breytingu á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011.

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög um styrki til náms og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólks skv. lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.