Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögum um drög að leiðbeiningum fyrir sveitarfélög varðandi framkvæmd frístundaþjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni skv. lögum nr. 38/2018.

Eftir gildistöku breytingalaga nr. 37/2018 á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga kom í ljós að samræmingu skorti á milli laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra um öldrunarráð.

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að leiðbeiningum fyrir sveitarfélög varðandi akstursþjónustu samkvæmt 29. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 m.s.b.

Nr. S-92/2019 14.03.2019

Stefnumótun í málefnum barna

Stefnumótun í málefnum barna, endurskoðun á félagslegri umgjörð og þjónustu við börn á Íslandi

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, sem fela í sér lengingu fæðingarorlofs.

Í leiðbeiningunum er að finna sjónarmið og viðmið fyrir sveitarfélög við setningu reglna um úthlutun á félagslegu íbúðarhúsnæði í þeirra eigu.

Drög að eyðublaði fyrir úttektaryfirlýsingu á íbúðarhúsnæði samkvæmt húsleigulögum, nr. 36/1994, með síðari breytingum.

Leitað er umsagnar um fullgildingu íslenskra stjórnvalda á samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 190, um aðgerðir gegn ofbeldi og áreitni, sem afgreidd var á 108. Alþjóðavinnumálaþinginu í Genf í júní 2019.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir breytingum á lögum um almannatryggingar að því er varðar hálfan ellilífeyri.

Drög að frumvarpi um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða. Kveðið er á um greiðslu viðbótarstuðnings til aldraðra einstaklinga eldri en 67 ára sem búa og dvelja varanlega á Íslandi en sem hafa áunnið sér lítil sem engin lífeyrisréttindi og hafa heildartekjur undir tilteknu viðmiði.

Drög að frumvarpi um breytingu á almannatryggingalögum varðandi rétt til örorkulífeyris. Kveðið er á um að réttindi á grundvelli framtíðarbúsetutímabila skuli vera í sama hlutfalli og raunveruleg búseta.

Félagsmálaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að leiðbeiningum fyrir sveitarfélög um stuðningsþjónustu skv. lögum nr. 40/1991.