Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til samráðs endurskoðun á undanþágukafla aðalnámskrár grunnskóla frá 2011.

Um er að ræða breytingu á reglugerð um starfsumhverfi leikskóla, nr. 655/2009 sem felur í sér að ákvörðunarvald um fjölda barna í leikskólum til samræmis við 4. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008.

Frá þeim tíma er lög um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs tóku gildi hefur starf samskiptaráðgjafans þróast með þeim hætti að þörf er á lagabreytingum og er frumvarp þetta til þess fallið.

Markmiðið með frumvarpi til breytingar á lögum um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs er að samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsmála fái viðhlítandi heimildir í lögum og að löggjöfin verði

Nr. S-220/2021 22.11.2021

Drög að reglugerð um Kvikmyndasjóð

Reglugerð um Kvikmyndasjóð var fyrst sett árið 2003 og hefur verið breytt fjórum sinnum, síðast árið 2020. Á þeim tíma sem liðið hefur frá upphaflegri setningu reglugerðarinnar hefur kvikmyndagerð breyst umtalsvert. Með tilkomu kvikmyndastefnu stjórnvalda er kallað eftir því að stjórnsýsla kvikmyndamála samræmist ört breytilegu umhverfi kvikmyndagerðar og samfélagslegum áherslum hverju sinni.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hyggst gera samning við Fisktækniskóla Íslands með fyrirvara um staðfestingu fjármála- og efnahagsráðherra. Fyrirhuguð samningsgerð er um fisktækninám og annað nám tengt því, samningurinn er til 5 ára og gerður á grundvelli 44. gr. framhaldsskólaga nr. 92/2008 og 40. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015.

Nr. S-113/2021 11.05.2021

Endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla

Mennta- og menningarmálaráðuneyti óskar eftir umsögnum um tillögu að breytingu á gildandi aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og 2013. Markmið breytinganna er að tryggja fjöltyngdum nemendum enn betri þjónustu en áður. Tillögurnar hafa verið unnar af Menntamálastofnun í samstarfi við hagsmunaaðila.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til samráðs drög að stefnu um rafleiki/rafíþróttir sem starfshópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins skilaði.

Nr. S-181/2021 21.09.2021

Drög að myndlistarstefnu

Mennta og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs drög að myndlistarstefnu. Með fyrstu heildstæðu myndlistarstefnunni er vörðuð metnaðarfull braut til næsta áratugar. Sett er fram framtíðarsýn ásamt fjórum meginmarkmiðum.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hyggst gera samning við Verzlunarskóla Íslands, með fyrirvara um staðfestingu fjármála- og efnahagsráðherra. Fyrirhuguð samningsgerð er um kennslu bóknámsbrauta til stúdentsprófs.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um minjasvæði og minjaráð vegna 10. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um feril umsókna um þátttöku Íslands í samtökum um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC). Reglugerðin er sett með stoð í 5. gr. laga nr. 66/2019 um samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC).