Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir áform um ný heildarlög um gagnaöflun um farsæld barna.

Endurskoðun kafla 7-10 með það að leiðarljósi að skýra nánar hlutverk leiksins sem námsleið leikskólans og hvernig meta megi með virkri þátttöku barna viðhorf, líðan og stöðu þeirra.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir áform um frumvörp til nýrra heildarlaga um skólaþjónustu og nýja þjónustustofnun.

Framlengdur frestur til 5. september nk. Breyting á reglugerð um starfsumhverfi leikskóla, nr. 655/2009 um fjölda barna í leikskólum til samræmis við 4. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga skv. ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004 vegna breytinga á lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um brottfall fjögurra reglugerða á sviði barnaverndar og settar voru í tíð eldri laga.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum, nr. 907/2005 vegna aðlögunar reglugerðarinnar að breyttu lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um búsetu fyrir börn með miklar þroska- og geðraskanir, nr. 1038/2018, vegna breytinga á lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um br. á rg. um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda skv. ákv. bvl. (sumarbúðir o.fl.) vegna breytinga á lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um tengiliði og málstjóra samþættingar þjónustu í þágu farsældar barna.

Drög að reglugerð sem felur í sér nánari lýsingu á hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda, auk þess sem kveðið er á um hæfni kennara í íslensku.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til samráðs endurskoðun á undanþágukafla aðalnámskrár grunnskóla frá 2011.