Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hyggst gera samning við Hönnunarsafn Íslands, með fyrirvara um staðfestingu fjármála- og efnahagsráðherra. Fyrirhuguð samningsgerð er um safnastarfsemi á sviði hönnunar, bera ábyrgð á söfnun, varðveislu, rannsóknum og miðlun á þeim þætti menningarsögu Íslands sem lýtur að hönnun.

Mennta- og menningarmálaráðherra kynnir til umsagnar drög að breyttum reglum um þóknun til höfunda vegna opinbers flutnings tónverka og bókmenntaverka við kirkjulegar athafnir, sbr. 4. tölul. 21. gr. höfundalaga.

Nr. S-181/2021 21.09.2021

Drög að myndlistarstefnu

Mennta og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs drög að myndlistarstefnu. Með fyrstu heildstæðu myndlistarstefnunni er vörðuð metnaðarfull braut til næsta áratugar. Sett er fram framtíðarsýn ásamt fjórum meginmarkmiðum.

Frumvarpinu er ætlað að gera nauðsynlegar breytingar á ákvæðum laga sem heyra undir málefnasvið mennta- og menningarmálaráðuneytis til að tryggja að vinnsla persónuupplýsinga skv. lögunum samræmist persónuverndarlögum.

Verkefnishópur mennta- og menningarráðherra sem starfar í samræmi við aðgerðaráætlun Vísinda- og tækniráðs um opin vísindi skilaði fyrri skýrslu sinni í desember 2019 um tillögur um opinn aðgang að niðurstöðum rannsókna.

Í Grænbók um fjárveitingar til háskóla er gerð grein fyrir núverandi fjárveitingakerfi, valmöguleikum við hönnun á nýju kerfi og settar fram lykilspurningar til að efla umræðu um stefnu um háskóla og hvaða fyrirkomulag fjárveitinga styðji best við innleiðingu á slíkri stefnu.

Drög að frumvarpi til breytinga á fjölmiðlalögum nr. 38/2011 vegna fyrirhugaðrar innleiðingar í landsrétt á tilskipun 2018/1808/ESB, frá 14. nóvember 2018, sem breytir tilskipun 2010/13/EB um hljóð- og myndmiðlun.

Nr. S-82/2021 19.03.2021

Menningarstefna

Mennta- og menningarmálaráðherra undirbýr þingsályktun um menningarstefnu fram til 2030 þar sem fjallað er um fjölbreyttar hliðar lista og menningararfs. Stefnunni er ætlað að nýtast stjórnvöldum og Alþingi við frekari umræðu, stefnumótun á afmörkuðum sviðum og ákvarðanatöku auk þess að vera leiðarljós þeirra aðila sem standa að lista- og menningarstarfi um allt land.

Samkvæmt 4. mgr. 26. gr. höfundalaga nr. 73/1972 skal ráðherra setja reglur um málsmeðferð vegna viðurkenningu rétthafasamtaka til umsýslu samningskvaða samninga og annarra viðurkenninga ráðherra vegna umsýslu höfundaréttar.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til samráðs drög aðgerðaáætlun vegna tillögu Æskulýðsráðs að stefnu um tómstunda- og félagsstarf barna og ungmenna. Stefnan hefur ekki verið formlega samþykkt af ráðherra. Umfang stefnumótunarinnar miðast við gildissvið æskulýðslaga nr. 70/2007.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um feril umsókna um þátttöku Íslands í samtökum um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC). Reglugerðin er sett með stoð í 5. gr. laga nr. 66/2019 um samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC).

Mikilvægt er að aðalnámskrá leikskóla taki mið af þörfum barna með annað móðurmál en íslensku, því óskar mennta- og menningarmálaráðuneyti eftir umsögnum um tillögu að breytingu á gildandi aðalnámskrá leikskóla frá 2011.