Málefnasvið
Stofnun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Nr. S-95/2019 15.03.2019

Frumvarp til laga um lýðskóla

Markmið með fyrirhuguðu frumvarpi til laga um lýðskóla er að skapa faglega umgjörð utan um starfsemi lýðskóla m.a. um hvaða skilyrði skólar þurfa að uppfylla til að fá viðurkenningu til að starfa undir heitinu lýðskóli. Ákveðið hefur verið að nota heitið „lýðskóli“ þar sem orðið „háskóli“ er lögverndað fyrir sambærilega starfsemi og myndi kalla á breytingar á lögum um háskóla nr. 63/2006.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Samráð stendur yfir Drög að frumvarpi til laga

Markmið með fyrirhuguðu frumvarpi til laga um lýðskóla er að skapa faglega umgjörð utan um starfsemi lýðskóla m.a. um hvaða skilyrði skólar þurfa að uppfylla til að fá viðurkenningu til að starfa undir heitinu lýðskóli. Ákveðið hefur verið að nota heitið „lýðskóli“ þar sem orðið „háskóli“ er lögverndað fyrir sambærilega starfsemi og myndi kalla á breytingar á lögum um háskóla nr. 63/2006.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Áform um lagasetningu

Frumvarp til nýrra laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla varðar m.a. aukin sveigjanleika í skólastarfi, hæfni og réttindi kennara.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Meginefni frumvarpsins er að veita stjórnvöldum heimild til að styðja við rekstur einkarekinna fjölmiðla í formi endurgreiðslu á allt að 25% af tilteknum hluta ritstjórnarkostnaðar.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Markmið frumvarpsins er að tryggja að einstaklingar sem ferðast á milli landa innan evrópska efnahagssvæðisins og dvelja þar tímabundið geti nýtt sér áskrift að stafrænu efni sem þeir hafa keypt í sínu heimalandi.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Mennta- og menningarmálaráðuneyti óskar eftir umsögnum um drög að nýrri reglugerð um stuðning við útgáfu bóka á íslensku. Markmið reglugerðarinnar er að setja skýrar reglur um stuðning við útgáfu bóka á íslensku.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að reglugerð

Mennta- og menningarmálaráðherra áformar að leggja fram frumvarp til laga um starfshætti sameiginlegra umsýslustofnana sem starfa í þágu rétthafa höfundarréttar. Markmið frumvarpsins er að bæta starfshætti rétthafasamtaka.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Drög að frumvarpi til laga

Um er að ræða drög að nýju lagafrumvarpi sem innleiðir reglugerð EB nr. 723/2009 og henni var breytt með reglugerð ESB nr. 1261/2013. Reglugerðin fjallar um ERIC samtök en ERIC stendur fyrir European Research Infrastructure Consortium eða samtök um evrópska rannsóknainnviði.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Áformað er að gera breytingar á lögum nr. 87/2008 þar sem meðal annars verður stuðlað að aukinni samfellu og sveigjanleika milli skólastiga með útgáfu eins leyfisbréfs til kennslu.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður í vinnslu Áform um lagasetningu

Í kjölfar #metoo yfirlýsinga íþróttakvenna hefur mennta- og menningarmálaráðherra skipað starfshóp til þess að gera tillögur um frekari aðgerðir vegna þessa. Starfshópnum er ætlað að skoða verkferla sem eru við lýði í íþróttastarfi og gera tillögur til úrbóta.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Annað

Með þessu frumvarpi er gert ráð fyrir að gildandi lög um launasjóð stórmeistara, nr. 58/1990, verði lögð af og að nýtt fyrirkomulag um laun til afreksskákmanna verði tekið upp.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Drög að frumvarpi til laga

Tilgangur frumvarpsins er að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/26/ESB um sameiginlega umsýslu höfundaréttar og skyldra réttinda og leyfisveitingar yfir landamæri vegna netnotkunar á tónverkum á innri markaðnum.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Niðurstöður birtar Áform um lagasetningu