Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Frumvarpið felur í sér breytingar á 15. gr. barnaverndarlaga varðandi endurgreiðslur ríkissjóðs.

Nr. S-200/2023 20.10.2023

Áform um frumvarp til laga um skák

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir áform um ný heildarlög um skák.

Frumvarpið felur í sér breytingar á ýmsum lögum á sviði málefna barna (reglugerðarheimildir).

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir áform um frumvarp til breytinga á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008.

Áformað er að leggja fram frumvarp til laga um breytingu á 15. gr. barnaverndarlaga varðandi kostnaðarhugtök ákvæðisins.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir áform um breytingar á ýmsum lögum á sviði málefna barna (reglugerðarheimildir).

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir drög að tillögu til þingsályktunar um nýja framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar fyrir árin 2023-2027.

Mennta- og barnamálaráðuneytið áformar að innleiða nýtt námsmat með það að markmiði að færa matið nær nemendum og kennurum sem verkfæri til umbóta, skólaþróunar og framfara.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum í þágu barna.

Frumvarpið felur í sér að ný þjónustustofnun á sviði menntamála verður sett á fót. Stofnunin tekur við hluta af verkefnum Menntamálastofnunar, sem verður lögð niður.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir áform um ný heildarlög um gagnaöflun um farsæld barna.

Endurskoðun kafla 7-10 með það að leiðarljósi að skýra nánar hlutverk leiksins sem námsleið leikskólans og hvernig meta megi með virkri þátttöku barna viðhorf, líðan og stöðu þeirra.