Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Viðmiðunarstundaskrá grunnskóla hefur verið óbreytt allt frá gildistöku aðalnámskrár grunnskóla 2011. Tilefni breytinga nú er mótun menntastefnu til ársins 2030 þar sem áhersla er á framúrskarandi menntun fyrir alla og að auka vægi móðurmál og náttúrufræði til móts við viðmið nágrannaþjóða okkar.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til samráðs drög að stefnu um félags- og tómstundastarf. Umfang stefnumótunarinnar miðast við gildissvið æskulýðslaga nr. 70/2007.

Nr. S-82/2021 19.03.2021

Menningarstefna

Mennta- og menningarmálaráðherra undirbýr þingsályktun um menningarstefnu fram til 2030 þar sem fjallað er um fjölbreyttar hliðar lista og menningararfs. Stefnunni er ætlað að nýtast stjórnvöldum og Alþingi við frekari umræðu, stefnumótun á afmörkuðum sviðum og ákvarðanatöku auk þess að vera leiðarljós þeirra aðila sem standa að lista- og menningarstarfi um allt land.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hyggst gera samning við Fisktækniskóla Íslands með fyrirvara um staðfestingu fjármála- og efnahagsráðherra. Fyrirhuguð samningsgerð er um fisktækninám og annað nám tengt því, samningurinn er til 5 ára og gerður á grundvelli 44. gr. framhaldsskólaga nr. 92/2008 og 40. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015.

Samkvæmt 4. mgr. 26. gr. höfundalaga nr. 73/1972 skal ráðherra setja reglur um málsmeðferð vegna viðurkenningu rétthafasamtaka til umsýslu samningskvaða samninga og annarra viðurkenninga ráðherra vegna umsýslu höfundaréttar.

Hjá mennta- og menningarmálaráðuneyti er að hefjast vinna sem snýr að því að styrkja lagalega umgjörð fagráðs eineltismála á grunn- og framhaldsskólastigi svo hún verði í samræmi við þá framkvæmd sem viðhöfð er núna hjá ráðinu.

Lagðar eru til breytingar á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, og lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, er varða fagráð eineltismála.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs endurskoðaða reglugerð um heimakennslu á grunnskólastigi.

Kveðið er á um breytingar á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og mennningarmálaráðuneytis og snúa þær allar að því að lagaákvæðum um öflun sakavottorðs við og eftir ráðningu.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hyggst lögfesta heimild til að endurnýja vottorð, t.d. starfsmanna menntastofnana. Í dag er eingöngu heimild til að afla upplýsinga úr sakaskrá við ráðningu.

Mennta- og menningarmálaráðherra kynnir til umsagnar drög að breyttum reglum um þóknun til höfunda vegna opinbers flutnings tónverka og bókmenntaverka við kirkjulegar athafnir, sbr. 4. tölul. 21. gr. höfundalaga.

Nr. S-18/2021 22.01.2021

Reglugerð um Menntamálastofnun

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs Reglugerð um Menntamálastofnun í samræmi við heimild í lögum nr. 91/2015 um Menntamálastofnun.