Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Mikilvægt er að aðalnámskrá leikskóla taki mið af þörfum barna með annað móðurmál en íslensku, því óskar mennta- og menningarmálaráðuneyti eftir umsögnum um tillögu að breytingu á gildandi aðalnámskrá leikskóla frá 2011.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til samráðs drög að frumvarpi um breytingu á lögum um háskóla, nr. 63/2006 og lögum um opinbera háskóla, nr. 85/2008. Í frumvarpinu er lagt til að breyta 19. gr. laga um háskóla, nr. 63/2006 og 18. gr. laga um opinbera

Nr. S-261/2020 03.12.2020

Reglugerð um vinnustaðanám

Kynnt er til umsagnar ný reglugerð um vinnustaðanám og starfsþjálfun sem ætlað er að koma í stað eldri reglugerðar. Með nýrri reglugerð eru skólar gerðir ábyrgir fyrir því að iðnnámsnemandi komist í vinnustaðanám, nemendum er gert auðveldara að ljúka starfsþjálfun sinni óháð stöðu í atvinnulífinu og tímalengd vinnustaðanámssamnings látin miðast við hæfni nemenda en ekki fjölda vikna á vinnustað.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til samráðs drög aðgerðaáætlun vegna tillögu Æskulýðsráðs að stefnu um tómstunda- og félagsstarf barna og ungmenna. Stefnan hefur ekki verið formlega samþykkt af ráðherra. Umfang stefnumótunarinnar miðast við gildissvið æskulýðslaga nr. 70/2007.

Nr. S-113/2021 11.05.2021

Endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla

Mennta- og menningarmálaráðuneyti óskar eftir umsögnum um tillögu að breytingu á gildandi aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og 2013. Markmið breytinganna er að tryggja fjöltyngdum nemendum enn betri þjónustu en áður. Tillögurnar hafa verið unnar af Menntamálastofnun í samstarfi við hagsmunaaðila.

Með drögunum er lagt til að samhljóða ákvæði um upplýsingarétt gildi m.a. um störf og starfsmenn RÚV eins og gilda um opinbera starfsmenn samkvæmt upplýsingalögum nr. 140/2012.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð sem hefur stoð í 19. gr. laga um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 95/2019.

Viðmiðunarstundaskrá grunnskóla hefur verið óbreytt allt frá gildistöku aðalnámskrár grunnskóla 2011. Tilefni breytinga nú er mótun menntastefnu til ársins 2030 þar sem áhersla er á framúrskarandi menntun fyrir alla og að auka vægi móðurmál og náttúrufræði til móts við viðmið nágrannaþjóða okkar.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til samráðs drög að stefnu um félags- og tómstundastarf. Umfang stefnumótunarinnar miðast við gildissvið æskulýðslaga nr. 70/2007.

Nr. S-82/2021 19.03.2021

Menningarstefna

Mennta- og menningarmálaráðherra undirbýr þingsályktun um menningarstefnu fram til 2030 þar sem fjallað er um fjölbreyttar hliðar lista og menningararfs. Stefnunni er ætlað að nýtast stjórnvöldum og Alþingi við frekari umræðu, stefnumótun á afmörkuðum sviðum og ákvarðanatöku auk þess að vera leiðarljós þeirra aðila sem standa að lista- og menningarstarfi um allt land.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hyggst gera samning við Fisktækniskóla Íslands með fyrirvara um staðfestingu fjármála- og efnahagsráðherra. Fyrirhuguð samningsgerð er um fisktækninám og annað nám tengt því, samningurinn er til 5 ára og gerður á grundvelli 44. gr. framhaldsskólaga nr. 92/2008 og 40. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015.

Samkvæmt 4. mgr. 26. gr. höfundalaga nr. 73/1972 skal ráðherra setja reglur um málsmeðferð vegna viðurkenningu rétthafasamtaka til umsýslu samningskvaða samninga og annarra viðurkenninga ráðherra vegna umsýslu höfundaréttar.