Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Framlengdur frestur til 5. september nk. Breyting á reglugerð um starfsumhverfi leikskóla, nr. 655/2009 um fjölda barna í leikskólum til samræmis við 4. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga skv. ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004 vegna breytinga á lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um brottfall fjögurra reglugerða á sviði barnaverndar og settar voru í tíð eldri laga.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum, nr. 907/2005 vegna aðlögunar reglugerðarinnar að breyttu lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um búsetu fyrir börn með miklar þroska- og geðraskanir, nr. 1038/2018, vegna breytinga á lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um br. á rg. um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda skv. ákv. bvl. (sumarbúðir o.fl.) vegna breytinga á lagaumhverfi.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð um tengiliði og málstjóra samþættingar þjónustu í þágu farsældar barna.

Drög að reglugerð sem felur í sér nánari lýsingu á hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda, auk þess sem kveðið er á um hæfni kennara í íslensku.

Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnir til samráðs endurskoðun á undanþágukafla aðalnámskrár grunnskóla frá 2011.

Frá þeim tíma er lög um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs tóku gildi hefur starf samskiptaráðgjafans þróast með þeim hætti að þörf er á lagabreytingum og er frumvarp þetta til þess fallið.

Markmiðið með frumvarpi til breytingar á lögum um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs er að samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsmála fái viðhlítandi heimildir í lögum og að löggjöfin verði

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hyggst gera samning við Fisktækniskóla Íslands með fyrirvara um staðfestingu fjármála- og efnahagsráðherra. Fyrirhuguð samningsgerð er um fisktækninám og annað nám tengt því, samningurinn er til 5 ára og gerður á grundvelli 44. gr. framhaldsskólaga nr. 92/2008 og 40. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015.