Málefnasvið
Stofnun
Röðun
Staða máls
Tegund máls
Tímabil
Augnablik..
Sæki mál sem uppfylla valin skilyrði

ATH! Engin mál fundust fyrir þessi leitarskilyrði. Þú getur einnig leitað eftir málum með því að velja málefnasvið og stofnun hér efst á síðunni.

Viðmiðunarstundaskrá grunnskóla hefur verið óbreytt allt frá gildistöku aðalnámskrár grunnskóla 2011. Tilefni breytinga nú er mótun menntastefnu til ársins 2030 þar sem áhersla er á framúrskarandi menntun fyrir alla og að auka vægi móðurmál og náttúrufræði til móts við viðmið nágrannaþjóða okkar.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs endurskoðaða reglugerð um heimakennslu á grunnskólastigi.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til umsagnar drög að reglugerð sem hefur stoð í 11. gr. laga um Sinfóníuhljómsveit Íslands nr. 36/1982.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til samráðs leiðbeinandi matsviðmið í náttúrufræði, samfélagsfræði, skólaíþróttum, list- og verkgreinum og upplýsinga- og tæknimennt fyrir 4. og 7. bekk grunnskó

Áformaðar eru breytingar á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmálaráðuneytis í kjölfar gildistöku laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Verkefnishópur mennta- og menningarráðherra sem starfar í samræmi við aðgerðaráætlun Vísinda- og tækniráðs um opin vísindi skilaði fyrri skýrslu sinni í desember 2019 um tillögur um opinn aðgang að niðurstöðum rannsókna.

Í drögum að þingsályktunartillögu um menntastefnu til ársins 2030 eru settar í forgang þær áskoranir sem íslenskt samfélag stendur frammi fyrir í mennta- og velferðarmálum. Ráðgert er að leggja fyrir Aþingi þingsályktunartillögu þessa efnis á vorþingi.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir drög að reglum um áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema sem hafa stoð í lögum um háskóla nr. 63/2006. Reglurnar eru endurskoðun á reglum nr. 1152/2006 um sama efni.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir drög að reglugerð um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi sem hefur stoð í lögum um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi nr. 26/2010, sem breytt var með lögum nr. 16/2020

Mennta- og menningarmálaráðuneytið kynnir til umsagnar drög að reglugerð sem hefur stoð í 19. gr. laga um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 95/2019.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti kynnir til umsagnar áform um færa námslok félagsliða af hæfniþrepi 2 á hæfniþrep 3. Ástæða breytingarinnar er að frá árinu 2011 þegar námslokin voru metin á 2. hæfniþrep hafa kröfur aukist til muna, sem gerðar eru til hæfni félagsliða í þjónustu og umönnun við skjólstæðinga sína.

Drög að frumvarpi til breytinga á fjölmiðlalögum nr. 38/2011 vegna fyrirhugaðrar innleiðingar í landsrétt á tilskipun 2018/1808/ESB, frá 14. nóvember 2018, sem breytir tilskipun 2010/13/EB um hljóð- og myndmiðlun.